Czynności notarialne – zakres usług

 

Jako notariusz podejmuję się czynności związanych z działalnością mojej kancelarii notarialnej. W zakresie świadczonych przeze mnie usług jest między innymi sporządzanie poświadczeń dziedziczenia, sporządzenie testamentów, sporządzanie odpisówsporządzanie aktów notarialnych innego typu. Zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, jestem uprawiona do wykonywania następujących czynności notarialnych:

 • sporządzania aktów notarialnych,
 • sporządzania aktów poświadczenia dziedziczenia,
 • sporządzania poświadczenia:
 • własnoręczności podpisu,
 • zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
 • daty okazania dokumentu,
 • pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu,
 • doręczania oświadczenia,
 • spisywania protokołu,
 • sporządzania protestów weksli i czeków,
 • przyjmowania na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych,
 • sporządzania wypisów, wyciągów i odpisów dokumentów,
 • sporządzania, na żądanie stron, projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 • sporządzania aktów poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych,
 • sporządzania innych czynności wynikających z odrębnych przepisów.

 

Za wykonane czynności notarialne Notariusz pobiera wynagrodzenie zwane taksą notarialną. Wysokość taksy regulowana jest przez Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości. Notariusza obowiązuje tajemnica notarialna.

 

Akty notarialne – domena notariusza


Warto wiedzieć, że osobą uprawnioną do sporządzania aktu notarialnego jest wyłącznie notariusz oraz zastępca notarialny. Wspomniane powyżej Prawo o notariacie ściśle określa, co powinno znajdować się w akcie notarialnym, by był on ważny.  Sporządzanie aktu notarialnego wygląda w ten sposób, że notariusz spisuje oświadczenia woli stron uczestniczących w danej czynności notarialnej, odczytuje je, a na końcu podpisuje. Swoje podpisy składają też zainteresowane strony. Oryginał aktu notarialnego pozostaje w Kancelarii, natomiast strony otrzymują wypisy, które w świetle prawa mają takie samo znaczenie jak oryginał. Akt notarialny sporządzany jest w przypadku wyżej wymienionych czynności,  ale też w innych sytuacjach, gdy taka jest wola stron. Umowa zabezpieczona aktem notarialnym jest bardziej wiążąca dla stron, które mogą dochodzić swoich praw przed sądem w razie gdyby doszło do złamania postanowień umowy. Klienci decydujący się na pomoc notariuszy zyskują też pewność, że w umowie nie będzie błędów. Oryginały aktów notarialnych przechowywane są przez 10 lat w Kancelarii, a potem przekazywane są do archiwum ksiąg wieczystych właściwego sądu rejonowego.

ul. Stoisława 5/1,

70-223 Szczecin

Godziny pracy:

Pn. - Pt.: 9:00 - 18:00

Sob.: 10:00 - 17:00