Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

+48 91 81 80 200

+48 506 781 882

Czynności notarialne – zakres usług

pieczęć stojąca obok dokumentu i wagiJako notariusz podejmuję się czynności związanych z działalnością mojej kancelarii notarialnej. W zakresie świadczonych przeze mnie usług jest między innymi sporządzanie poświadczeń dziedziczenia, sporządzenie testamentów, sporządzanie odpisów i sporządzanie aktów notarialnych innego typu. Zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, jestem uprawiona do wykonywania następujących czynności notarialnych:

 • sporządzania aktów notarialnych,
 • sporządzania aktów poświadczenia dziedziczenia,
 • sporządzania poświadczenia,
 • własnoręczności podpisu,
 • zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
 • daty okazania dokumentu,
 • pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu,
 • doręczania oświadczenia,
 • spisywania protokołu,
 • sporządzania protestów weksli i czeków,
 • przyjmowania na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych,
 • sporządzania wypisów, wyciągów i odpisów dokumentów,
 • sporządzania, na żądanie stron, projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 • sporządzania aktów poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych,
 • sporządzania innych czynności wynikających z odrębnych przepisów.

Za wykonane czynności notarialne Notariusz pobiera wynagrodzenie zwane taksą notarialną. Wysokość taksy regulowana jest przez Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości. Notariusza obowiązuje tajemnica notarialna.

 

Akty notarialne – domena notariusza

Warto wiedzieć, że osobą uprawnioną do sporządzania aktu notarialnego jest wyłącznie notariusz oraz zastępca notarialny. Wspomniane powyżej Prawo o notariacie ściśle określa, co powinno znajdować się w akcie notarialnym, by był on ważny. Sporządzanie aktu notarialnego wygląda w ten sposób, że notariusz spisuje oświadczenia woli stron uczestniczących w danej czynności notarialnej, odczytuje je, a na końcu podpisuje. Swoje podpisy składają też zainteresowane strony. Oryginał aktu notarialnego pozostaje w Kancelarii, natomiast strony otrzymują wypisy, które w świetle prawa mają takie samo znaczenie jak oryginał. Akt notarialny sporządzany jest w przypadku wyżej wymienionych czynności, ale też w innych sytuacjach, gdy taka jest wola stron. Umowa zabezpieczona aktem notarialnym jest bardziej wiążąca dla stron, które mogą dochodzić swoich praw przed sądem w razie gdyby doszło do złamania postanowień umowy. Klienci decydujący się na pomoc notariuszy zyskują też pewność, że w umowie nie będzie błędów. Oryginały aktów notarialnych przechowywane są przez 10 lat w Kancelarii, a potem przekazywane są do archiwum ksiąg wieczystych właściwego sądu rejonowego.


zwinięty czarny papier

Testamenty

 

Poświadczenie Dziedziczenia

 

podbijanie pieczątek dokumentom leżącym na biurku
dokument z czerwoną pieczątką

Odpisy Dokumentów

 

Umowy notarialne

 

umowa notarialna leżąca na stole
podbijanie pieczątką aktów notarialnych

Akty notarialne