Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

+48 91 81 80 200

+48 506 781 882

Potrzebne dokumenty

W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie dokumentów i danych niezbędnych do dokonania usług notarialnych, wysokości taksy notarialnej, jak również wysokości podatków i opłat, których obowiązek pobrania spoczywa na notariuszu uprzejmie prosimy każdorazowo o kontakt z Kancelarią w Szczecinie w dogodny dla Państwa sposób: osobisty, telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dokumenty, które są wymagane, zależą od charakteru świadczonej czynności notarialnej. Swoją specyfikę ma zarówno proces odpisu dokumentów, jak i poświadczenia dziedziczenia.

Wszelkie informacje i porady udzielane w Kancelarii w związku z dokonywanymi czynnościami są bezpłatne.

Poniżej szczegółowy wykaz dokumentów wymaganych przez notariusza:

dokument-sprzedazy-lokalu-z-ksiega-wieczysta
dokument-darowizna-lokalu-z-ksiega-wieczysta
dokument-darowizny-nieruchomosci
dokument-sprzedazy-nieruchomosci
dokument-testament
dokument-darowizna-spoldzielczego-wlasnosciowego-prawa-do-lokalu
dokument-sprzedaz-spoldzielczego-wlasnosciowego-prawa-do-lokalu
dokument-umowa-majatkowa-malzenska
dokument-akt-poswiadczenia-dziedziczenia
dokument-pelnomocnictwo

DODATKOWO w zależności od dokonywanej czynności MOGĄ BYĆ WYMAGANE:

  • zaświadczenia o uiszczonych podatkach, czynszach i opłatach związanych z nieruchomością lub spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu,
  • zaświadczenia z urzędu skarbowego i ZUS dotyczące opłacania należności publicznoprawnych przez strony,
  • odpisy aktów stanu cywilnego stron i osób wymienionych w akcie notarialnym – aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu,
  • w przypadku zawierania umowy sprzedaży nieruchomości zabudowanej bądź lokalu - zaświadczenia o braku osób zameldowanych w budynku/lokalu.

Powyższe wyliczenie dokumentów nie jest wyczerpujące i zupełne, a notariusz w zależności od okoliczności może wymagać dodatkowych dokumentów, jak również na żądanie stron pominąć niektóre z wymienionych wyżej dokumentów.