Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

+48 91 81 80 200

+48 506 781 882

Poświadczenie Dziedziczenia

zadowolona para emerytówAkt poświadczenia dziedziczenia to dokument potwierdzający nabycie prawa do spadku.Dawniej taki dokument mógł wydać jedynie sąd. Zmiany nadeszły 1 marca 2009 roku. Od tamtej pory możliwe jest notarialne poświadczenie dziedziczenia. Spadkobiercy i zapisobiorcy mają zatem wybór – w celu stwierdzenia prawa do nabycia spadku mogą udać się zarówno do sądu, jak i do notariusza. Pierwszym etapem poświadczenia dziedziczenia jest sporządzenie protokołu dziedziczenia.

Spisanie protokołu dziedziczenia – etap pierwszy

Spisanie protokołu dziedziczenia jest pierwszym etapem na drodze do potwierdzenia nabycia prawa do spadku. Sporządzenie protokołu dziedziczenia polega na określeniu spadkobierców, zapisobierców oraz ich udziałów w majątku. Aby sporządzić protokół dziedziczenia konieczna jest osobista obecność wszystkich osób wchodzących do grona spadkobierców zarówno ustawowych, jak i testamentowych. Nie jest możliwe sporządzenie protokołu dziedziczenia za pośrednictwem pełnomocników. Spadkobiercy muszą być ze sobą zgodni. W przeciwnym razie konieczne jest skierowanie sprawy do sądu.

Protokół dziedziczenia musi zawierać następujące informacje:

  • żądanie poświadczenia dziedziczenia złożone przez strony;
  • oświadczenie o istnieniu/nieistnieniu osób, które będą dziedziczyły razem ze spadkobiercami lub wyłączają ich z dziedziczenia;
  • oświadczenie, że nie toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku, nie został sporządzony akt poświadczenia dziedziczenia i nie wydano żadnych postanowień w tej sprawie;
  • oświadczenie, czy w skład majątku zmarłego wchodzi gospodarstwo rolne lub przedsiębiorstwo w spadku objęte zarządem sukcesyjnym;
  • oświadczenie o obywatelstwie spadkodawcy;
  • oświadczenie o składaniu oświadczeń o przyjęciu lub odrzuceniu spadku;
  • oświadczenie o niegodności spadkobiercy lub jego wydziedziczeniu.

Uwaga! 

Oświadczenia muszą być zgodne z prawdą. W tym celu przed rozpoczęciem czynności dokumentującej protokół dziedziczenia Notariusz poucza Stawających o obowiązku ujawnienia wszelkich okoliczności objętych treścią niniejszego protokołu dziedziczenia, oraz o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń przewidzianej w art. 233 Kodeksu karnego, to jest o tym, że kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 8.


Sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia – etap drugi

waga przed laptopemAkt poświadczenia dziedziczenia powstaje na podstawie protokołu dziedziczenia. W dokumencie znajdują się dane dotyczące spadkobierców oraz zakresu dziedziczenia. Notariusz po sporządzeniu aktu poświadczenia dziedziczenia rejestruje go w Rejestrze Aktów Poświadczenia Dziedziczenia. Zarejestrowany akt ma moc prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Strony otrzymują wypis dokumentu.

Konsekwencje braku poświadczenia dziedziczenia

Choć sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia nie jest obowiązkowe, to jego spisanie leży w interesie samego spadkobiercy. W rzeczywistości bez takiego aktu spadkobierca może mieć problemy z dochodzeniem należności od dłużników spadkobiercy, a także ze złożeniem wniosku w księdze wieczystej, jeżeli w skład majątku wchodzi nieruchomość. Oznacza to również, że spadkobierca nie będzie mógł sprzedać takiej nieruchomości. Sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia nie jest możliwe na podstawie testamentu ustnego lub wojskowego, jednak każdy kto ma do czynienia z testamentem holograficznym lub notarialnym, powinien o to zadbać we własnym zakresie. Usługi poświadczenia dziedziczenia realizujemy w naszej kancelarii w Szczecinie. Zapraszamy!