Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

+48 91 81 80 200

+48 506 781 882

Umowy notarialne

wieczne pióro i młotek sędziowskiUmowy notarialne powstają nie tylko wtedy, kiedy wymaga tego prawo, ale również wtedy, kiedy taka jest wola stron. Oznacza to, że każdą umowę można zawrzeć w formie umowy notarialnej. Taka umowa jest dokumentem szczególnym. Niezależnie od tego, czego dotyczy, ma charakter dokumentu urzędowego. Sporządzić umowę notarialną może jedynie notariusz lub jego zastępca. Jest to jedna z najbezpieczniejszych form zawierania transakcji, ponieważ oryginał umowy jest przechowywany w siedzibie notariusza, dlatego nie ma możliwości jej sfałszowania lub zgubienia.

Jakie rodzaje czynności notarialne wyróżniamy?

Wyróżniamy następujące rodzaje czynności notarialnych:

 • umowy darowizny;
 • umowy sprzedaży;
 • umowy dożywocia;
 • umowy zamiany;
 • umowy zniesienia współwłasności;
 • umowy o podział majątku;
 • umowy o dział spadku;
 • umowy służebności gruntowej;
 • umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu;
 • umowy służebności osobistej;
 • umowy deweloperskie;
 • umowy przedwstępne;
 • pełnomocnictwa;
 • umowy o alimenty;
 • akty poświadczenia dziedziczenia;
 • testamenty.

W formie umowy notarialnej można zawrzeć każdą inną umowę. Może to być umowa o alimenty (istnieje możliwość zawarcia takiej umowy wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji) intercyzy czy innych umów majątkowych.


notariuszka podbijająca dokumentyJak wygląda sporządzenie umowy notarialnej?

Umowy notarialne należy sporządzać w siedzibie notariusza. Istnieje możliwość wykonania czynności poza lokalem, ale tylko jeżeli mamy do czynienia z osobą chorą lub niemobilną. W trakcie czynności notarialnej w lokalu muszą być obecne wszystkie ze stron umowy. Notariusz legitymuje obecnych, analizuje ich zdolność do czynności prawnych, odbiera oświadczenia woli i spisuje je. Po odczytaniu oświadczeń woli (czyli treści umowy), notariusz upewnia się, że strony rozumieją skutki prawne powziętych decyzji, po czym podpisuje i zatwierdza dokument. Do złożenia podpisów zobowiązane są również strony. Dokument sporządzony w tym trybie ma charakter urzędowy.

Jakie korzyści wynikają z zawarcia umowy u notariusza?

Korzyści z zawarcia umowy u notariusza jest wiele. Jako podstawową należy wymienić pewność i bezpieczeństwo transakcji. Oryginał takiej umowy jest przechowywany przez notariusza. Nie ma możliwości jego fałszerstwa. Ponadto w przypadku zgubienia swojego wypisu, można zwrócić się do notariusza po wykonanie kolejnego. Takim dokumentem można posługiwać się tak samo jak oryginałem. Jeszcze jedną korzyścią ze spisania umowy notarialnej jest możliwość zawarcia w niej klauzuli z art. 777 Kodeksu Postępowania Cywilnego. Jest to podstawa do tego, aby uzyskać tytuł egzekucyjny, który stwarza możliwość wszczęcia postępowania egzekucyjnego bez przeprowadzania postepowania sądowego. Jest to szczególnie przydatne w przypadku zobowiązań alimentacyjnych lub pożyczek. Wierzyciel może skierować taką sprawę bezpośrednio do komornika, po uzyskaniu klauzuli wykonalności nadanej przez Sąd.

Umowa notarialna a umowa z notarialnie poświadczonym podpisem

Umowa z notarialnie poświadczonym podpisem nie jest umową notarialną. Takiej umowy nie trzeba sporządzać w siedzibie notariusza. Strony mogą uzgodnić jej treść wcześniej, by u notariusza złożyć jedynie podpisy. Niektóre umowy wymagają poświadczenia podpisów przez notariusza. Są to umowy zbycia, wydzierżawienia lub ustanowienia użytkowania przedsiębiorstwa, umowy przeniesienia praw do rodzinnego ogródka działkowego oraz umowy zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Za poświadczenie podpisu notariusz pobiera taksę notarialną. 

Jeżeli są Państwo zainteresowani sporządzeniem umowy notarialnej lub umowy z notarialnie poświadczonym podpisem, zapraszamy do siedziby Kancelarii Notarialnej notariusz Katarzyny Grzybowskiej w Szczecinie.