Odpisy dokumentów

Formalności są nieodłączną częścią życia każdego człowieka. Pierwsze zaczynają się już w okresie niemowlęcym, kiedy konieczne jest sporządzenie aktu urodzenia. W dalszym życiu, niezależnie od płci i wykształcenia, człowiek spotyka się z nimi na każdym etapie rozwoju. Większość procedur urzędowych wymaga okazania stosownych dokumentów. Jeżeli nie chcą Państwo powierzać oryginałów w obce ręce, dobrym rozwiązaniem jest sporządzenie odpisów dokumentów, które mają moc prawną oryginałów.

 

Nie zawsze trzeba posługiwać się oryginałem

 

Wydawać by się mogło, że niektóre sytuacje prawne (szczególnie te związane z postępowaniami sądowymi) wymagają od stron złożenia oryginału dokumentów. Jednak nic bardziej mylnego. Jak zastrzega § 2 art. 129. Kodeksu Postępowania Cywilnego, strony mają możliwość złożenia odpisów dokumentów, jeżeliich zgodność z oryginałem potwierdził notariusz. Podobne zapisy znajdziemy w Kodeksie Postępowania Administracyjnego, a także w Kodeksie Postępowania Karnego. Postępowania sądowe nie są jednak jedynymi sytuacjami, w których przyda się poświadczony odpis dokumentu. Notariusz może poświadczyć odpis świadectwa szkolnego, aktu urodzenia, umowy sprzedaży samochodu i wszystkich innych dokumentów, których odpisy będą potrzebne.

 

Różnice między odpisami dokumentów a kopiami

 

Notarialne odpisy dokumentów

 

Notarialne odpisy dokumentówodzwierciedlają dokładne brzmienie oryginałów. Notariusz może sporządzić odpis dokumentu urzędowego oraz prywatnego. Aby uzyskać poświadczony odpis dokumentu należy zgłosić się do notariusza. Procedura wydawania odpisów nie jest skomplikowana i nie zajmuje wiele czasu.

 

Kopie poświadczone notarialnie

 

Sporządzenie kopii notarialnie poświadczonej polega na przyniesieniu dokumentu do siedziby Kancelarii Notarialnej, gdzie zostaje on skserowany. Na kserokopii notariusz składa pieczęć, podpis i informację o zgodności kserokopii z oryginałem. Taksa notarialna dla takiej usługi wynosi maksymalnie 6 zł netto za stronę kserokopii. W praktyce sporządzony przez Notariusza poświadczony odpis dokumentu nazywa się „kopią wierzytelną”.

 

Stwierdzenie zgodności odpisu z oryginałem

 

Odpisy dokumentów warto mieć chociażby na wypadek zgubienia oryginałów, a także wtedy, kiedy potrzebujemy kilku egzemplarzy dokumentu jednocześnie. Doświadczenie życiowe wskazuje, że mogą to być sytuacje różne i spotykane na każdym etapie życia. Nic dziwnego, że stwierdzenie zgodności odpisu z oryginałem to jeden z podstawowych obowiązków każdego notariusza. Jeżeli potrzebują Państwo wsparcia w tym zakresie, zapraszamy do siedziby naszej Kancelarii w Szczecinie.

 

 

 

 

 

 

 

ul. Stoisława 5/1,

70-223 Szczecin

Godziny pracy:

Pn. - Pt.: 9:00 - 18:00

Sob.: 10:00 - 17:00