grzbiety starych książek

Sporządzanie aktów notarialnych i umów notarialnych

 

Jako notariusz podejmuję się czynności związanych z działalnością mojej kancelarii notarialnej. W zakresie świadczonych przeze mnie usług jest między innymi sporządzanie poświadczeń dziedziczenia, sporządzenie testamentów, sporządzanie odpisówsporządzanie aktów notarialnych innego typu. Zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, notariusz dokonuje następujących czynności notarialnych:

 • sporządzania aktów notarialnych,
 • sporządzania aktów poświadczenia dziedziczenia,
 • sporządzania poświadczenia:
 • własnoręczności podpisu,
 • zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
 • daty okazania dokumentu,
 • pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu,
 • doręczania oświadczenia,
 • spisywania protokołu,
 • sporządzania protestów weksli i czeków,
 • przyjmowania na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych,
 • sporządzania wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów,
 • sporządzania, na żądanie stron, projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 • sporządzania aktów poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych,
 • sporządzania innych czynności wynikających z odrębnych przepisów.

 

Za wykonane czynności notarialne notariusz pobiera wynagrodzenie zwane taksą notarialną. Wysokość taksy regulowana jest przez Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości.

ul. Stoisława 5/1,

70-223 Szczecin

Godziny pracy:

Pn. - Pt.: 9:00 - 18:00

Sob.: 10:00 - 15:00